Ilmainen toimitus    |    Käsintehty Euroopassa Ilmainen toimitus     |    Käsintehty Euroopassa
Koti / Lausunnot / Mielipiteet - Joanna Goliszek

Mielipiteet - Joanna Goliszek

Miksi sinun tulee tuudittaa lasta?

Lapsen asianmukaisen kasvamisen edellytys on hermoston kehittyminen, millä tarkoitetaan seuraavaa: yksilöllisten motoristen taitojen (ns. sensoriikka) asteittainen parantaminen ja asianmukainen reagointi kehon sisältä ja ympäristöstä virtaaviin erilaisiin ärsykkeisiin (aistimukset). Taapero tarvitsee suotuisan ympäristön, jossa hänellä on mahdollisuus kokea erilaisia aistimuksia. Varhainen aistien kautta saasut kokemukset määrittävät myöhemmän kehityksen. Siksi sinun on annettava lapselle erilaisi​a aktiviteetteja ja leikkejä, jotka stimuloivat eri ​aisteja. Niistä merkittävin, varsinkin varhaisimmalla elämänkaudella, on keinuttava liike. Se stimuloi ns.vestibulaarista järjestelmää, joka määrittää ärsykkeiden oikean integroinnin aistien välillä - ns. aistien integrointi luo perustan lapsen moitteettomalle kehitykselle kaikilla sen toiminnan alueilla. Tämä järjestelmä on myös vastuussa tasapainoaistista, motorisesta koordinoinnista sekä oman kehon aistimisesta. Hyvin toimiva vestibulaarinen järjestelmä luo turvallisuuden tunnetta. Ympäröivää maailmaa ei voi oppia aistimaan hyvin, jos lapsi ei ymmärrä, mitä aistimme vastaanottavat. Siksi on välttämätöntä stimuloida tätä järjestelmää asianmukaisesti motorisia ärsykkeitä antamalla. Vestibulaarinen järjestelmä kehittyy sikiökaudelta alkaen aina 12-vuotiaaksi asti. Äidin normaalissa toiminnassa sikiö kokee kohdussa keinuttavaa liikettä (vaakasuora lineaarinen, eteen-taakse -liike ja myös pystysuora). Motoristen ärsykkeiden puute sikiökaudella on havaittu yhdeksi sensorisen integraation häiriön syistä lapsilla. On siis aiheellista kehottaa odottavaa äitiä liikkumaan, keinumaan vaikkapa riippumatossa tai keinutuolissa. Lapsen syntymän jälkeen voimme edistää hänen aistiensa kehitystä yksinkertaisten toimintojen, kuten leikkien avulla. Jokainen vanhempi voi tehdä tätä: keinuttaa sylissään, kiikuttaa keinussa. Lapsen kannalta parasta on liukuva lineaarinen liike, jonka poikkeama vaakatasosta on vähäistä suhteessa päähän ja jalkoihin. Aivan kuten se luonnollisesti tapahtuu äidin tuudittaessa lasta sylissään. Nämä toiminnot lapsen syntymästä lähtien luovat äidin ja lapsen välille siteen. Se luo perustan lapsen ja vanhemman hyvälle suhteelle sekä ihanalle lapsuudelle.

Lasten tuudittamisen ja keinuttamisen edut:

 • Rauhoittaminen ja tunnereaktioiden tasoittaminen.
 • Hermostojärjestelmän tasoittaminen, silloin kun lapsi saa liikaa aistiärsykkeitä.
 • Kaikkien aistien integroitumista ohjaavan vestibulaarisen järjestelmän stimulointi.
 • Tasapainoaistin harjoittaminen.
 • Liikkeiden koordinaation harjoittaminen.
 • Parempi oman kehon tunnistaminen ja hallinta
 • Koko kehon lihaksiston vahvistaminen.
 • Posturaalisten lihasten vahvistaminen
 • Liikemotorisen kehityksen nopeuttaminen.
 • Älyllisen ja tunnekehityksen tukeminen.
 • Keskittymis-, oppimis- ja huomiokyvyn kehittymisen tukeminen.
 • Se tukee myös puheen kehittymistä ja kuulovaikutelmien vastaanottoa.
 • On luonnollista ja miellyttävää toimintaa, joka muistuttaa kohdussa vietettyä aikaa.

 

 • Laatinut: Joanna Goliszek, Psykologi ja sensorisen integraation terapeutti